Privatizing ORMECO, A Poisoned Chalice

The problems besetting our province’s electric coop ORMECO had been going on for years. Plagued by ongoing issues from mere mismanagement, squabbles and political meddling to a more serious allegations and accusations of corruption, the cooperative indeed needed a reprieve. Yesterday, we all saw a communication from Energy Sec. Al Cusi dated January 11, 2019

Read More

A Success For Animal Rights, A Challenge to Us All

The relief of Naujan Municipal Police Station Chief PSupt. Rommel Briones, who was tagged as an alleged suspect on the shooting of six dogs and a cow last January 24, 2018 was a success for the animal welfare in this town. PSupt. Briones is thereby replaced by PSupt. Ronald M. Tagao, who is now, designated

Read More

Dalawang Taon ng Pagsisilbi sa Bayan

Taong 2015 ng manalasa ang bagyong Nona sa bayan ng Naujan at probinsya ng Oriental Mindoro. Bunga ng paghihirap na dinanas ng sambayanan, namulat ang mga anak ng Naujan sa mga isyung kinapapalooban ng bayan at ng mga mamamayan nito partikular sa usapin ng kalikasan at pamamahala. Bunga ng pagkamulat na ito, kusang-loob na nagsama

Read More