SUMAPI!

 


Ang BATANG NAUJAN ay bukas sa lahat ng gustong sumali bilang kasapi.

Ipinanganak ka man sa Naujan o hindi, kung ika ay may pagmamahal sa bayan ng Naujan at umaasa at nagnanais makatulong sa bayan ng Naujan at mga pamayanan nito, o may interes sa mga isyung kinapapalooban ng Naujan, o nakikiisa sa adhikain ng samahan, at handa kang mag-ambag ng oras at kakayanan para sa samahan, maaari kang sumali.

Maaari ring makipag-ugnayan sa mga lider ng Balangay na nasa inyong lugar, kung wala naman ay maaari kayong magtayo ng sarili ninyong Balangay. Makipag-ugnayan lamang sa pamunuan ng Komite Sentral upang ito ay pormal na mailunsad.

Maaari ring mag fill-up ng Membership Form na makukuha sa Balangay sa inyong lugar o sa Komite Sentral. Maaari ring mag fill-up ng ating ONLINE MEMBERSHIP FORM.