KapitBahayan sa Pinagsabangan 1 Part 2

Pinasabangan 1, Naujan– Sama sama na namang rumonda ang Batang Naujan upang maghatid ng tulong sa isa nating mga kababayan. Nakatanggap ng tulong ang Pamilya Arpia sa pamamagitan ng Programang kapitBahayan ng nasabing grupo. Kung kaya kahapon ay sama-samang nagbayanihan ang rgupo kasama ang kanilang mga kabaranggay upang maitayo ang maayos na tahanan ng pamilya

Read More

Brigada Eskwela sa PES1

Pinagsabangan 1, Naujan – Sama samang nagtungo ang mga Batang Naujan-Pinagsabangan 1 Chapter sa pinakamalapit na paaralan sa kanilang lugar upang makipag Brigada Eskwela. Nagpaunlak ang grupo sa nasabing barangay sa naunang paanyaya ng pamunuan ng Pinagsabangan 1 Elementary School upang makilahok sa Brigada Eskwela. Game na game naman ang mga myembro ng nasabing grupo

Read More

KapitBahayan sa Pinagsabangan 1 Part 1

Pinagsabangan 1, Naujan – Patuloy ang pag arangkada ng grupong Batang Naujan sa kanilang programang KapitBahayan. Muli na namang nagtayo ng bagong bahay ang grupo para sa mga kababayan nating walang kakayanan. Ang pamilya tamayo ay may maliit na barung barong na nakatirik sa malapit sa ilog sa nasabing barangay. Lalo pang pinahirap ang kanilang

Read More