KapitBahayan Mangyan Part 1

Balite, Naujan – Inumpisahan na po natin ang ating KapitBahayan Mangyan Project kung saan 20 pamilya ng Mangyan ang ating sama-samang tutulungang magtayo ng maliit ngunit maayos na pamamahay.

Nauna nating biniyayaan ng tulong kanina ang pamilya Alingay ng Brgy. Balite.

Salamat sa mga nagsama-sama upang maitayo ito sa pangunguna ng Batang Naujan volunteers sa pangunguna ni Jayne Enyaj, Ross Delgado, Ding Landicho, Mot Bunsoy, Josiphine Miralles, Randy Aria, Benjie Garing, Ruby Ann Garing, at ipa pang mga Mangyan na tumulong. Salamat din sa ating mga sponsors, na sina Carl Stefan, Flora Stefan, Elmer Brual, at AGMA Batch 1990.