Brigada Eskwela sa PES1

Game na game naman ang mga myembro ng Batang Naujan s Pinagsabangan 1 sa paglilinis ng nasabing paaralan bilang paghahanda sa darating na pasukan.

Date:

May 14, 2017

Barangay:

Pinagsabangan 1

Recipient:

Pinagsabangan 1 Elem. School

Programa:

Brigada Eskwela

Brigada Eskwela sa PES1

Pinagsabangan 1, Naujan – Sama samang nagtungo ang mga Batang Naujan-Pinagsabangan 1 Chapter sa pinakamalapit na paaralan sa kanilang lugar upang makipag Brigada Eskwela.

Nagpaunlak ang grupo sa nasabing barangay sa naunang paanyaya ng pamunuan ng Pinagsabangan 1 Elementary School upang makilahok sa Brigada Eskwela.

READ MORE…